Archiv štítku: zápis

Kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2014/2015

7/O/2014

Kritéria Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“, Zlonice

 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015.

 

     Ředitelka Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích stanovila následující kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

     K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Mladší děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě. Předpokladem přijetí je předložení dokladu o zákonném očkování dítěte a dovršení věku tří let k 31. 12. kalendářního roku, kdy probíhá zápis /vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové stavby/.

     Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Věk dítěte

ke dni 31. srpna kalendářního roku,

kdy probíhá zápis

5 let a více

OŠD, předškolák

30 bodů

4 roky

4 body

3 roky

3 body

2 roky

podmínkou je dovršení věku tří let k 31. prosinci kalendářního roku, kdy probíhá zápis

2 body

Trvalý pobyt

 

Zlonice, Lisovice, Vyšínek,

Břešťany, Tmáň

10 bodů

Individuální situace dítěte

Sociální potřebnost

(např. osiřelé dítě) – zákonný zástupce doloží příslušné doklady

 

 

1 bod

 

verze ke stažení: [wpdm_file id=16]

další dokumenty ke stažení: //www.mszlonice.cz/ke-stazeni/

 

Ve Zlonicích: 31. 03. 2014                 Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka mateřské školy

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „Masarykovy dětské školky“ VE ZLONICÍCH 2014

 

Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích se koná:

 

v úterý                        22. 04. 2014               od 10,00 do 13,00 hodin

ve středu                    23. 04. 2014               od 10,00 do 15,30 hodin

ve čtvrtek                   24. 04. 2014               od 10,00 do 13,00 hodin

 

v budově MŠ ve Zlonicích.

 

K  zápisu si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • potvrzené vyjádření lékaře
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • dotazník o dítěti

 

Aktuální doklady jsou ke stažení na stránkách www.mszlonice.cz nebo si jej můžete předem vyzvednout v MŠ.

 

Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka mateřské školy

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „Masarykovy dětské školky“ VE ZLONICÍCH – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

z důvodu uvolnění kapacity Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích o šest míst /zařazení dětí do přípravné třídy ZŠ, změna bydliště dítěte, ukončení předškolního vzdělávání dítěte ředitelkou mateřské školy/ a v souladu s dodržením právních předpisů správního řízení vyhlašuje ředitelka mateřské školy:

 

zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích, který se koná

                

v úterý 13. 08. 2013  od 8,00 do 12,00 hodin v budově MŠ ve Zlonicích.

 

 

K  zápisu si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • potvrzené vyjádření lékaře /v případě doložení dokladu v březnu 2013 doklad není potřeba/
  • dotazník /v případě doložení dokladu v březnu 2013 doklad není potřeba/

 

Doklady jsou ke stažení na stránkách //www.mszlonice.cz/ke-stazeni/ nebo si je můžete předem vyzvednout v MŠ do 02. 08. 2013 či v den zápisu.

 

NAŠE AKTIVITY

logopedie

keramika

flétna – dle zájmu rodičů

angličtina – dle zájmu rodičů

břišní tance

návštěvy divadel, divadla v MŠ

výtvarné aktivity, soutěže

společné akce pro děti i rodiče

prožitkové učení – učení formou hry a prožitku

individuální přístup

pozvolný adaptační proces

odborné přednášky pro rodiče

spolupráce se ZŠ Zlonice

                                                          

Za MŠ: Mgr. Jana Dvořáková – ředitelka školy  

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Prvotní informace o zápisu do MŠ “Masarykovy dětské školky” ve Zlonicích na školní rok 2012/2013

K zápisu do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích na školní rok 2012/2013, který se konal ve dnech 27. 03.2012 – 29. 03. 2012, se dostavili rodiče se 47 novými dětmi.

 

Z celkového počtu 47 nově zapsaných dětí je:

1 dítě s OŠD
13 dětí předškolního věku /předškoláků/
8 dětí k 1. 9. 2012 mladší tří let
7 dětí má bydliště z jiných obcí

 
Počet volných míst bude k 1. 9. 2012: 22 až 25 /čekáme na vyjádření a doporučení PPP/.

 

Rozhodnutí o zařazení či nezařazení do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích bude předávat ředitelka školy 24. 04. 2012 od 10,00 do 12,00 hodin v budově MŠ.
Při zařazování do MŠ bude postupovat podle předem schválených a zveřejněných kritérií. Seznamy s registračními čísly budou vyvěšeny 24. 04. 2012 v budově MŠ po dobu 15 dní.

 

Bc. Dvořáková Jana – ředitelka školy

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích: