Kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2014/2015

7/O/2014

Kritéria Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“, Zlonice

 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015.

 

     Ředitelka Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích stanovila následující kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

     K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Mladší děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě. Předpokladem přijetí je předložení dokladu o zákonném očkování dítěte a dovršení věku tří let k 31. 12. kalendářního roku, kdy probíhá zápis /vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové stavby/.

     Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Věk dítěte

ke dni 31. srpna kalendářního roku,

kdy probíhá zápis

5 let a více

OŠD, předškolák

30 bodů

4 roky

4 body

3 roky

3 body

2 roky

podmínkou je dovršení věku tří let k 31. prosinci kalendářního roku, kdy probíhá zápis

2 body

Trvalý pobyt

 

Zlonice, Lisovice, Vyšínek,

Břešťany, Tmáň

10 bodů

Individuální situace dítěte

Sociální potřebnost

(např. osiřelé dítě) – zákonný zástupce doloží příslušné doklady

 

 

1 bod

 

verze ke stažení: [wpdm_file id=16]

další dokumenty ke stažení: //www.mszlonice.cz/ke-stazeni/

 

Ve Zlonicích: 31. 03. 2014                 Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka mateřské školy

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích: