Archiv autora: Administrátor

Důležité oznámení pro rodiče!

Dobrý den, vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice nás dnes odpoledne informovala o potvrzení výskytu nemoci COVID19 v naší školce.

Děti, které byly v MŠ, ve třídě Včelky, v pondělí dne 15.11.2021 jsou od této chvíle v karanténě.

Rodiče těchto dětí bude Krajská hygienická stanice ještě kontaktovat.

Všem rodičům zmíněných dětí jsme zaslali podrobnější informace emailem.

Uvedená opatření se týkají dále 3 dětí ze třídy Berušek.

Ostatních dětí se opatření netýkají a mateřská škola pro ně bude i nadále v provozu.

Ani my z této situace nemáme radost, opatření se dotýkají i neočkovaného personálu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jana Dvořáková

Podpořte nás na sociálních sítích:

Konkurz v MŠ a krátké ohlédnutí ředitelky

V září 2021 jsem přišla do Rady ÚM Zlonice a předala panu starostovi a radním doklad „Vzdání se funkce ředitelky MŠ ve Zlonicích k 31. 01. 2022“. K uvedenému datu budu již ve funkci 30. let. Třicet let, je polovina mého života. A to je, z mého pohledu, vhodná doba předat funkci mladší generaci.

Co se za 30 let změnilo

V době mého nástupu spadaly všechny školky ještě pod okresní národní výbory /odvětvové řízení/, později přešly do právní subjektivity.

Pracovalo se podle Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy, úkoly pro děti byly rozděleny podle věku do daných měsíců, s dětmi se pracovalo hromadně. Nyní se s dětmi pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání s cílem položit základy celoživotního učení a vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Důraz je kladen na skupinovou a individuální práci s dětmi.

A jakými změnami prošla školka?

Z půdy se vytvořila ložnice, rozdělily se šatny, po schodištích se natáhlo nové lino /1992/. Vyměnilo se osvětlení ve třídách, vylepšily se umývárny /1993/. V roce 1995 byl zrušen kotel na koks a černé uhlí a začali jsme topit LTO, současně byla do MŠ zavedena voda z městského vodovodu. Vybavili jsme třídy elektronikou, byl postaven přístřešek na hračky, toalety v přízemí prošly opravou, školní jídelna dostala novou podlahu /1996/. V následujících letech docházelo k postupnému odstraňování olejových soklů v celé školce a instalaci zabezpečovacího zařízení /1999/. Třídy se začaly vybavovat novým nábytkem, podlahovými krytinami, zahrada dřevěnými herními prvky /2000-2007/. Začali jsme pracovat na postupné výměně oken a dveří, šatnových bloků v šatnách a úpravou chodníků v prostorách zahrady /2008-2011/. Doplnily se herní prvky na školní zahradě, školní kuchyně prošla rekonstrukcí, ve spodních třídách se vyměnila podlahová krytina /2011-2012/. V letech 2012-2014 jsme se zaměřili na doplnění zahrady herními prvky, stoly a lavicemi na venkovní stolování. Následovala celková rekonstrukce umývárny a WC v přízemí /2015/ a nové vybavení školní zahrady z akátového dřeva, současně se z důvodu bezpečnosti změnil systém otevírání vstupních dveří na čipy. V následujícím školním roce jsme vyměnili v šatnách šatnové bloky, v jedné třídě stolečky a židličky, doplnili vybavení třídy o relaxační bazén s míčky. Rekonstrukce v prvním patře – rozšíření umývárny a WC, vybudování ředitelny z půdy, renovace podlahy a nové podlahové krytiny ve třídě probíhala v roce 2017. Přešli jsme na jiné topné médium /plyn/ a mohli tak přeměnit sklad LTO na sklad hraček a výtvarného materiálu a bývalý sklad na šatnu zaměstnanců a vytvořit zázemí i pro kroužek keramiky, ve třídách byly nainstalovány zatemňovací rolety /2018–2019/. V dalším školním roce jsme vyřešili hygienický problém úložných prostor na lehátka a lůžkoviny, zahradu jsme doplnili o lanovku. V roce 2021 se naše školní zahrada opět zaplnila novými herními prvky i novým altánkem.

Změn bylo víc, ale to by tento článek byl dlouhý. Podrobnější informace i s fotografiemi jsou k dispozici v naší kronice. Za vybavení naší mateřské školky musím poděkovat zřizovateli ÚM Zlonice a starostům se kterými jsem spolupracovala Fr. Náprstkovi, J. Bartošové, J. Richtrovi, R. Čížkovi, A. Chocholovi, Zd. Imbrovi, radním i zastupitelům. I oni se přiděleným finančním rozpočtem na modernizaci školky podíleli, a hlavně nám každý rok umožnili převádět ušetřené peníze z rozpočtu MŠ do rezervního fondu. Když jsme našetřili vyšší částku, mohli jsme „naše“ naspořené finanční prostředky postupně investovat například do výměny oken /a těch máme celkem 27/, vchodových dveří /ty jsou troje/, nábytku, stolů, židliček, šatnových bloků, a hlavně do nadstandartního vybavení naší zahrady herními prvky z akátového dřeva. Nyní čeká na naši školku nová střecha a „třeba“ ke stým narozeninám /2029/ i nový kabátek.

Konkurzní komisi přeji šťastnou volbu při výběru nové paní ředitelky, spolupracovnicím super „šéfovou“ a dětem hodnou paní učitelku.

Všem děkuji za spolupráci.
Závěrem přikládám vyhlášení konkurzního řízení.

Za MŠ: Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Změny provedené za 10 let naší činnosti

Vážené maminky, vážení tatínkové, vážení návštěvníci.

Dnes pro Vás máme naprostou lahůdku! 🙂

O tom, že jsme prováděli změny na naší zahradě jistě víte, ale jak vlastně vypadala zahrada před deseti lety? Pojďme se na to podívat…

Tato naše virtuální prohlídka byla vytvořena v roce 2011. A od té doby se podoba naší zahrady změnila téměř k nepoznání. 🙂

Posuďte sami, takto zahrada vypadala tehdy:

Jestliže nás navštěvujete z mobilního zařízení, doporučujeme prohlídku:
otevřít v novém okně

A takto zahrada vypadá dnes!

 
Nám se to líbí! 🙂
Něco jsme zde dokázali!

Tým MŠ Zlonice
 

Pokud se Vám naše změny také líbí…

Podpořte nás na sociálních sítích: