SPONZORSKÉ DARY – ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

P. VOBOŘIL – KNIHY NA ČTENÍ
PÍ. EHRLICHOVÁ – PAPÍRY NA KRESLENÍ 2 BALÍKY
P. VOLRÁB – OPRAVA NÁBYTKU
PÍ. KUPCOVÁ – DÍLNIČKA
PÍ. KOZLOVÁ – OMALOVÁNKY A PASTELKY
PÍ. KUPCOVÁ – DĚTSKÝ PONK A NÁŘADÍ
PÍ. EHRLICHOVÁ – STUHY A KARTONY
PÍ. KUPCOVÁ – OKRASNÉ DÝNĚ
PÍ. BAREŠOVÁ – VÁNOČNÍ NÁLEPKY
P. KOZEL – OPRAVA LIŠT U MOTÝLKŮ
P. KUPEC – OPRAVA TOPENÍ
PÍ. HANUŠOVÁ – BEDÝNKA OVOCE
PÍ. EHRLICHOVÁ – BALÍK PAPÍRŮ
PÍ. HAVRDOVÁ – HRAČKY
PÍ. VACKOVÁ – PAPÍRY
P. JANDÁK – PAPÍRY
PÍ. STRNADOVÁ – PAPÍRY
PÍ. VÁCLAVÍKOVÁ – PAPÍRY

Děkujeme rodičům /zákonným zástupcům/ za dary pro naší mateřskou školu.

Další sponzoři 2019/2020
Děkujeme panu Dvořákovi za tvorbu a správu webových stránek MŠ, kterou provádí zdarma.
Děkujeme panu Bartošovi za stříhání jabloňky.

Podpořte nás na sociálních sítích: