Vážení rodiče,

obecné nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob, které nabývá účinnosti 25.5.2018, nám jako správci osobních údajů ukládá povinnost informovat Vás o zpracování osobních údajů Vás, Vašich dětí a případně  dalších osob, které jste pověřili nebo pověříte kontakty s MŠ Zlonice.

Osobní údaje Vašich dětí zpracováváme na základě zákona 561/2004 Sb.,Školský zákon. Ten nám přímo ukládá jaké osobní údaje jsme povinni zpracovávat. Jelikož jste zákonnými zástupci Vašich dětí dle ustanovení Zákona o rodině, zpracováváme i Vaše osobní údaje. Pokud si budete přát, aby naši mateřskou školu ve věcech týkajících se Vašeho dítěte mohl kontaktovat i někdo další, musíme zpracovat, evidovat, i jeho osobní údaje. K tomu potřebujeme souhlas této osoby se zpracováním jejích osobních údajů, který Vám na přání vydáváme k vyplnění.

Jelikož se s Vaším dítětem budeme účastnit nejrůznějších aktivit, u kterých je třeba uvádět některé osobní údaje, navrhujeme Vám, jako zákonnému zástupci Vašeho dítěte, Souhlas s uváděním minimalizovaných osobních údajů dítěte při těchto aktivitách. Souhlas můžete podepsat v naší mateřské škole kdykoliv.

Po skončení docházky Vašeho dítěte do naší MŠ budou jeho i Vaše osobní údaje archivovány v rozsahu daném zákonem a spisovým a archivačním řádem naší školky. Veškeré ostatní údaje budou vymazány.

Jako subjekt údajů máte za sebe a i své dítě práva daná ustanoveními čl. 15 až 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Rozsah těchto práv se řídí právním důvodem, pro který Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte zpracováváme.

MŠ Zlonice jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jana Burleová, advokátka, sídlem B. Václavka 923, 274 01, Slaný. Kontaktovat ji můžete na tel.č.: 910 081 084 nebo elektronicky na e-mail: poverenec@centrum.cz. Úkolem pověřence je řešit případné dotazy či problémy související s ochranou osobních údajů fyzických osob.

Pro případ, že by jste si přáli kontaktovat dozorový orgán pro ochranu osobních údajů, pak tímto orgánem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna), www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Veškeré informace Vám rádi kdykoliv poskytneme.

Mateřská škola Zlonice

Podpořte nás na sociálních sítích: