Archiv štítku: zápis

Zápis do mateřské školy 2012

 Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2012/2013 proběhne v budově “Masarykovy dětské školky” ve Zlonicích v těchto dnech:

 

úterý 27. března 2012 v době od 10.00 do 13.00 hod.

středa 28. března  2012 v době od 10.00 do 13.00 hod.

čtvrtek 29. března 2012 v době od 10.00 do 16.00 hod.

 

Prosíme rodiče, aby k  zápisu s sebou přinesli:

– rodný list dítěte

-svůj průkaz totožnosti ( OP) – z důvodu identifikace trvalého bydliště

-potvrzení od lékaře

-žádost o přijetí

-vyplněný dotazník

 

Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na těchto webových stránkách nebo v tištěné podobě  k dispozici v mateřské škole.

Upozorňujeme také, že letos došlo ke změně kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy. Tato kritéria jsou taktéž ke stažení na těchto webových stránkách.

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Zápis do MŠ – výsledky přijímacího řízení

Ve školním roce 2010/2011 bylo zařazeno v MŠ ve Zlonicích 27 předškoláků, 24 dětí odchází v září do ZŠ, tři děti zůstanou ve školce ještě jeden rok /odklad školní docházky/. Z uvedených podkladů vyplývá, že se ve školce od září uvolní 24 míst a to je přesný počet dětí, které jsme mohli u zápisu přijmout.
Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích probíhal ve dnech 22. 3. – 24. 3. 2011 a bylo zapsáno 36 nových dětí. K zápisu tedy přišlo o 12 dětí více, nežli je hygienická kapacita mateřské školy, 12 dětí nebylo možné od 1. 9. 2011 přijmout. Rozhodnutí bývá velmi nepříjemné. Plně si uvědomujeme, jak zamítavé rozhodnutí ovlivní situaci v rodině, ale uvedená situace není problém jenom náš, s podobným problémem se potýkají ve všech městech a obcích v naší republice.

Při rozhodování jsme plně vycházeli ze Školského zákona a daných kritérií, které dostali všichni rodiče, kteří se k zápisu dostavili. Snažili jsme se o co největší průhlednost a možnost kontroly, jak ze strany zřizovatele, tak i rodičů a veřejnosti.

Postup při zařazování vycházel z těchto kritérií:

Ke stažení
Zápis do MŠ
Počet stažení:


Podpořte nás na sociálních sítích:

Zápis do MŠ 2011/2012 – OZNÁMENÍ

Zápis do MŠ na školní rok 2011/2012 se koná v těchto dnech:

úterý  22.března 2011 od 10.00 do 13.00 hod.
středa  23.března 2011 od 10.00 do 13.00 hod.
čtvrtek 24.března 2011 od 10.00 do 16.00 hod 

v budově Mateřské školy ve Zlonicích. Zájemci o umístění dítěte předloží ředitelce školy rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti, doklad o zaměstnání matky, dále pak vyplněnou žádost o přijetí, dotazník a potvrzené doporučení lékaře – formuláře jsou ke stažení na těchto webových stránkách,popř. k vyzvednutí přímo v mateřské škole.

Těšíme se na návštěvu.

Podpořte nás na sociálních sítích:

ZÁPIS DO MŠ Zlonice 2011

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Masarykovy dětské školky“
VE ZLONICÍCH

Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ve Zlonicích se koná:

v úterý            22. 03. 2011         od 10,00 do 13,00 hodin
ve středu        23. 03. 2011         od 10,00 do 13,00 hodin
ve čtvrtek       24. 03. 2011        od 10,00 do 16,00 hodin

v budově MŠ ve Zlonicích.


K  zápisu si přineste:
občanský průkaz /pro potvrzení bydliště rodičů/
rodný list dítěte
potvrzené vyjádření lékaře /doklad bude ke stažení na stránkách www.mszlonice.cz nebo si jej můžete předem vyzvednout v MŠ/
NAŠE AKTIVITY:
logopedie
keramika
plavání – dle zájmu rodičů
Angličtina – dle zájmu rodičů
návštěvy divadel, divadla v MŠ
výtvarné aktivity, soutěže
akce pro děti i rodiče
prožitkové učení – učení formou hry a prožitku
individuální přístup
pozvolný adaptační proces

Podpořte nás na sociálních sítích: