ZÁPIS DO MŠ Zlonice 2011

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Masarykovy dětské školky“
VE ZLONICÍCH

Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ve Zlonicích se koná:

v úterý            22. 03. 2011         od 10,00 do 13,00 hodin
ve středu        23. 03. 2011         od 10,00 do 13,00 hodin
ve čtvrtek       24. 03. 2011        od 10,00 do 16,00 hodin

v budově MŠ ve Zlonicích.


K  zápisu si přineste:
občanský průkaz /pro potvrzení bydliště rodičů/
rodný list dítěte
potvrzené vyjádření lékaře /doklad bude ke stažení na stránkách www.mszlonice.cz nebo si jej můžete předem vyzvednout v MŠ/
NAŠE AKTIVITY:
logopedie
keramika
plavání – dle zájmu rodičů
Angličtina – dle zájmu rodičů
návštěvy divadel, divadla v MŠ
výtvarné aktivity, soutěže
akce pro děti i rodiče
prožitkové učení – učení formou hry a prožitku
individuální přístup
pozvolný adaptační proces

Podpořte nás na sociálních sítích: