Zápis do MŠ – výsledky přijímacího řízení

Ve školním roce 2010/2011 bylo zařazeno v MŠ ve Zlonicích 27 předškoláků, 24 dětí odchází v září do ZŠ, tři děti zůstanou ve školce ještě jeden rok /odklad školní docházky/. Z uvedených podkladů vyplývá, že se ve školce od září uvolní 24 míst a to je přesný počet dětí, které jsme mohli u zápisu přijmout.
Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích probíhal ve dnech 22. 3. – 24. 3. 2011 a bylo zapsáno 36 nových dětí. K zápisu tedy přišlo o 12 dětí více, nežli je hygienická kapacita mateřské školy, 12 dětí nebylo možné od 1. 9. 2011 přijmout. Rozhodnutí bývá velmi nepříjemné. Plně si uvědomujeme, jak zamítavé rozhodnutí ovlivní situaci v rodině, ale uvedená situace není problém jenom náš, s podobným problémem se potýkají ve všech městech a obcích v naší republice.

Při rozhodování jsme plně vycházeli ze Školského zákona a daných kritérií, které dostali všichni rodiče, kteří se k zápisu dostavili. Snažili jsme se o co největší průhlednost a možnost kontroly, jak ze strany zřizovatele, tak i rodičů a veřejnosti.

Postup při zařazování vycházel z těchto kritérií:

Ke stažení
Zápis do MŠ
Počet stažení:


Podpořte nás na sociálních sítích: