ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „Masarykovy dětské školky“ VE ZLONICÍCH – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

z důvodu uvolnění kapacity Mateřské školy „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích o šest míst /zařazení dětí do přípravné třídy ZŠ, změna bydliště dítěte, ukončení předškolního vzdělávání dítěte ředitelkou mateřské školy/ a v souladu s dodržením právních předpisů správního řízení vyhlašuje ředitelka mateřské školy:

 

zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích, který se koná

                

v úterý 13. 08. 2013  od 8,00 do 12,00 hodin v budově MŠ ve Zlonicích.

 

 

K  zápisu si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • potvrzené vyjádření lékaře /v případě doložení dokladu v březnu 2013 doklad není potřeba/
  • dotazník /v případě doložení dokladu v březnu 2013 doklad není potřeba/

 

Doklady jsou ke stažení na stránkách //www.mszlonice.cz/ke-stazeni/ nebo si je můžete předem vyzvednout v MŠ do 02. 08. 2013 či v den zápisu.

 

NAŠE AKTIVITY

logopedie

keramika

flétna – dle zájmu rodičů

angličtina – dle zájmu rodičů

břišní tance

návštěvy divadel, divadla v MŠ

výtvarné aktivity, soutěže

společné akce pro děti i rodiče

prožitkové učení – učení formou hry a prožitku

individuální přístup

pozvolný adaptační proces

odborné přednášky pro rodiče

spolupráce se ZŠ Zlonice

                                                          

Za MŠ: Mgr. Jana Dvořáková – ředitelka školy  

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích: