Zařazení dětí do MŠ

Ačkoliv se již několik let potýkáme (stejně, jako všechny mateřské školy v naší  republice) s velkým počtem nepřijatých dětí, letos můžeme být my i většina rodičů spokojení. Kapacita našeho předškolního zařízení je 62 dětí, což je dáno hygienickými normami, kterými jsme povinni se řídit. Do zlonické školky se k zápisu dostavují děti nejen s bydlištěm ve Zlonicích a přilehlých obcích, ale i děti z ostatních vesnic v okolí. Ze zákona máme povinnost přijmout děti, které půjdou příští září do školy, tedy „předškoláky“, ostatní děti jsou pak přijímány podle předem stanovených kritérií. A protože loni odešlo do ZŠ dětí hodně, měli jsme od září letošního školního roku místo i pro děti relativně dost nízkého věku. Máme tedy u Berušek několik „capartů“, kterým při nástupu do školky ještě nebyly ani 3 roky, některé jsou dokonce narozené v říjnu, listopadu a jedno dokonce v prosinci 2010. Tahle situace je dost neobvyklá. Víme, že pokud přijme tak malé dítě některá školka v okolí nebo ve Slaném, jedná se spíše o výjimku. Samozřejmě s tím souvisí spousta věcí, které musíme řešit. Ať je to nesamostatnost těchto dětí při jídle, oblékání, stolování, hygieně…tak třeba jejich rychlá unavitelnost, krátká doba soustředění na nějakou činnost, a v neposlední řadě i obtížná komunikace s nimi! A i vzhledem k tomu, že ve třídě nejmenších dětí, tedy Berušek, jsou letos jen samé „nové“ děti, je práce s nimi pro učitelky i pro ostatní personál velmi náročná. Můžeme ale po měsíci a půl říci, že i na těch nejmenších už jsou znát velké pokroky. Většina z nich si už zvykla na přirozenou autoritu učitelek, pomalu se začínají sžívat s kolektivem a určitě si za nějaký čas osvojí spoustu nových dovedností.

Podpořte nás na sociálních sítích: