ZÁPIS DO MŠ Zlonice 2010

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Masarykovy dětské školky“
VE ZLONICÍCH

Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ve Zlonicích se koná:

v pondělí     10.05. 2010        od 9,30 do 12,30 hodin
v úterý         11.05. 2010       od 9,30 do 12,30 hodin
ve středu     12.05. 2010         od 9,30 do 16,00 hodin

v budově MŠ ve Zlonicích.

.
K zápisu přineste OP a rodný list dítěte.

NAŠE AKTIVITY
LOGOPEDIE
KERAMIKA /dle zájmu rodičů/
PLAVÁNÍ / dle zájmu rodičů /
ANGLIČTINA / dle zájmu rodičů /
VÝTVARNÉ AKTIVITY, SOUTĚŽE
DIVADLA, VÝLETY, NÁVŠTĚVY
AKCE PRO DĚTI I RODIČE
PROŽITKOVÉ UČENÍ – učení formou hry a prožitku
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
POZVOLNÝ ADAPTAČNÍ PROCES – rodiče v MŠ

Podpořte nás na sociálních sítích: