DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 2009

Mateřská škola ,,Masarykova dětská školka ” ve Zlonicích slaví v říjnu 80 let od svého založení. Při této příležitosti se zde v sobotu 31. října od 9.00 do 16.00 hod . bude konat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ . Srdečně zveme bývalé žáčky, zaměstnance i všechny ostatní spoluobčany. Pokud máte zájem, přijďte se podívat, jak se během let zlonická školka změnila a v jakém prostředí dnes naše nejmenší pomáháme připravovat pro život. Budete mít možnost projít celou budovou, nahlédnout do starých kronik , zavzpomínat si nad fotografiemi z dob dávno minulých i se potěšit nad těmi nejnovějšími snímky z různých akcí školky.
přijďte se na chvíli vrátit do dětských let . Všchny srdečně zve ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců.

Podpořte nás na sociálních sítích: