Zápis do MŠ Zlonice 2009

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Masarykovy dětské školky“
VE ZLONICÍCH

Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ve Zlonicích se koná:

v pondělí 18.05.2009 od 9,30 do 12,30 hodin
v úterý 19.05.2009 od 9,30 do 12,30 hodin
ve středu 20.05.2009 od 9,30 do 16,00 hodin

v budově MŠ ve Zlonicích.

K zápisu přineste rodný list dítěte.

NAŠE AKTIVITY
LOGOPEDIE
KERAMIKA /dle zájmu rodičů/
PLAVÁNÍ / dle zájmu rodičů /
ANGLIČTINA / dle zájmu rodičů /
VÝTVARNÉ AKTIVITY, SOUTĚŽE
DIVADLA, VÝLETY, NÁVŠTĚVY
AKCE PRO DĚTI I RODIČE
PROŽITKOVÉ UČENÍ – učení formou hry a prožitku
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
POZVOLNÝ ADAPTAČNÍ PROCES – rodiče v MŠ

Podpořte nás na sociálních sítích: