Kriteria umístění dětí do MŠ Zlonice 2009

KRITÉRIA UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO MŠ ZLONICE

V LOŇSKÉM ŠKOLNÍM ROCE!

KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 NEJSOU JEŠTĚ SCHVÁLENA

1.ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

2. PŘEDŠKOLÁCI

U těchto dětí nerozhoduje, zda mají matku zaměstnanou.

3. BYDLIŠTĚ ZLONICE + SPÁDOVÉ OBCE

matka zaměstnána

4. BYDLIŠTĚ ZLONICE + SPÁDOVÉ OBCE

matka registrována na pracovním úřadě

5. OSTATNÍ OBCE

matka zaměstnána

6. OSTATNÍ OBCE

matka registrována na pracovním úřadě

7. BYDLIŠTĚ ZLONICE + SPÁDOVÉ OBCE

matka na mateřské, rodičovské dovolené, v domácnosti – pravidelná celodenní docházka

8. OSTATNÍ OBCE

matka na mateřské, rodičovské dovolené, v domácnosti – pravidelná celodenní docházka

9. BYDLIŠTĚ ZLONICE + SPÁDOVÉ OBCE

matka na mateřské, rodičovské dovolené / dítě chodí nejvýše 4 hodiny denně, nebo

5 dní v měsíci /

10. OSTATNÍ OBCE

matka na mateřské, rodičovské dovolené / dítě chodí nejvýše 4 hodiny denně, nebo

5 dní v měsíci /

11. OSTATNÍ

osoby, které nejsou státními občany ČR, ani jiného členského státu EU

/ zákon č.561/ 2004 Sb.,§ 20 odst. 1 /

POZNÁMKA:

SPÁDOVÉ OBCE – LISOVICE, VYŠÍNEK, BŘEŠŤANY, TMÁŇ

Podpořte nás na sociálních sítích: