ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „Masarykovy dětské školky“ VE ZLONICÍCH na školní rok 2021-2022

Zápis do Mateřské školy “Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích proběhne v období od 2. května do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

K zápisu je třeba doložit následující doklady:

 • 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • 2. potvrzení dětského lékaře o pravidelném očkování
 • 3. evidenční list
 • 4. rodný list dítěte /kopie/
 • 5. oznámení o zahájení individuálního vzdělávání /jen v případě, kdy se dítě bude vzdělávat doma, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola/.
 •  

  Aktuální doklady /1, 2, 3, 5/ si můžete už nyní stáhnout na webových stránkách MŠ www.mszlonice.cz v záložce “ke stažení”, případně po telefonické dohodě vyzvednout v MŠ.

  Doložení řádného očkování dítěte
  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  Přihlášku /+ ostatní doklady/ je možné doručit následujícími způsoby:

 • 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • 3. poštou,
 • 4. osobní podání: po telefonické dohodě.
 •  

  Prosíme o doložení požadovaných dokladů a vyplnění všech kolonek.
  Děkujeme!

  Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka mateřské školy

  Podpořte nás na sociálních sítích: