Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy na období 2018 – 2020

Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Předpokládané příjmy 2018 2019 2020
Příjmy od zřizovatele 640 000,- 650 000,- 660 000,-
Vlastní příjmy /stravné, školné/ 485 000,- 504 000,- 526 000,-
Příjmy ze státního rozpočtu na mzdy 3 886 000,- 4 080 000,- 4 284 000,-
EU OP VVV 100 689,- 0,- 0,-
Předpokládané příjmy celkem 5 111 689,- 5 234 000,- 5 470 000,-

 

Předpokládané výdaje 2018 2019 2020
Výdaje od zřizovatele 640 000,- 650 000,- 660 000,-
Vlastní výdaje /stravné, školné/ 485 000,- 504 000,- 526 000,-
Výdaje ze státního rozpočtu na mzdy 3 886 000,- 4 080 000,- 4 284 000,-
EU OP VVV 100 689,- 0,- 0,-
Předpokládané výdaje celkem 5 111 689,- 5 234 000,- 5 470 000,-
Hospodářský výsledek 0,- 0,- 0,-

Rozpočtový výhled na jednotlivé roky je sestaven jako vyrovnaný.

 

Mgr. Dvořáková Jana

Ředitelka mateřské školy

 

Vyvěšeno: 13. 11. 2017

 

Podpořte nás na sociálních sítích: