Opatření proti šíření infekčních onemocnění

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že na podzim dochází k většímu výskytu infekčních onemocnění, připomínáme vám,  že do školky nemůžeme přijmout dítě, které vykazuje tyto příznaky.:

Zvýšená teplota nebo horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu…

V souladu s doporučením odborné zdravotnické společnosti je za normální tělesnou teplotu považována hodnota do 37°C

Tato  opatření jsou uvedena v dokumentu, který vydalo MŠMT a který je závazný pro všechny mateřské školy

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel

 

Podpořte nás na sociálních sítích: