Opatření MŠ v souvislosti s šířením koronaviru

Vážení rodiče,

v souvislosti se šířením koronaviru v ČR Vás žádáme o součinnost a zodpovědný přístup, jen tak můžeme všichni společně ochraňovat zdraví dětí i pedagogů.

Pokud jste se vrátili z některé zasažené oblasti, oznamte nám emailem vaši karanténu.

 

Pokud vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění či máte jakékoliv podezření z nákazy, neposílejte dítě do MŠ a kontaktujte svého lékaře.

 

Pokud dítě bude ve školce vykazovat známky respiračního akutního onemocnění máme povinnost chránit sebe i ostatní a vyzveme vás neprodleně k jeho vyzvednutí. Máme povinnost to také nahlásit na hygienu.

 

Věříme, že ve vzájemné toleranci a spolupráci vše zvládneme ku prospěchu dětí a nás všech.

Mgr. Dvořáková Jana – ředitelka školy

Podpořte nás na sociálních sítích: