Důležité informace

Krajský úřad Středočeského kraje zaslal

Informace k prevenci před koronavirem

Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků          

  • hygieny rukou
  • etikety kýchání
  •  nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob
  •  pestrá strava
  •  dostatečný přísun vitamínů

V případě, že jste byli lyžovat v horských oblastech Itálie, v oblasti Benátska a Lombardie,ihned po návratu kontaktujte územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Podpořte nás na sociálních sítích: