ALERGENY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 2014

Na základě legislativy 1169/2011/EU bylo stanoveno 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení a jsou přílohou nařízení 1169/2011 /EU. Platnost nařízení je od 13.12.2014.

Nařízení se vztahuje na všechny potravinářské produkty určené pro konečného spotřebitele, včetně produktů dodaných do provozu veřejného stravování (restaurací, jídelen, nemocnic, různých gastronomických provozů) jakož i produktů určených k jejich zásobování.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost musí rodič,nebo zákonný zástupce sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku je seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Od 1.12.2014 budou ve školní jídelně tyto alergeny součástí jídelního lístku.

alergeny
vedoucí ŠJ – J. Žebrová

Podpořte nás na sociálních sítích: