ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2015

Upozornění pro rodiče předškoláků:    ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ ZLONICE SE KONÁ

V PÁTEK      16.LEDNA 2015   OD 12 DO 16  HODIN

V  SOBOTU 17. LEDNA 2015  OD 9  DO  11 HODIN

 

Zapsány budou děti narozené v době od 1.9.2008 do 31.8.2009 a děti s odloženou školní docházkou. Při zápisu  předloží zákonný zástupce

svůj občanský průkaz a  rodný list dítěte. Zápis se koná v přízemí budovy školy.

Podpořte nás na sociálních sítích: