VYJÁDŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K PLÁNOVANÉ STÁVCE

Vážení rodiče, 
s ohledem na aktuální situaci v českém školství, kde se projevuje nespokojenost pedagogické veřejnosti s postojem vlády k financování škol Vám chceme vyjádřit náš názor. Rozumíme potřebám pedagogů a nepedagogů ohledně nedostatečného financování školství, což může ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich dětí a nesouhlasíme se škrty ve školství. Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme se naší školu nezapojit do celoplošné stávky plánované na 27. listopadu, ale se stávkou souhlasíme.
Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči našim dětem a jejich rodičům.Nechceme jim narušit vzdělávací a pracovní proces.Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství, a respektujeme také právo našich pedagogů vyjádřit svůj nesouhlas.
V den plánované stávky, tedy v pondělí 27. listopadu, bude naše škola otevřena.
Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup, který respektuje právo na protest, ale zároveň klade důraz na nepřerušený vzdělávací proces. Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Kolektiv MŠ Zlonice

Podpořte nás na sociálních sítích: