Vítejte – září 2015

Milí rodiče, přátelé školy, první dva týdny školního roku jsme Vás informovali /o změnách provozu MŠ, adaptačním procesu dětí,../ osobně, či prostřednictvím nástěnek a třídní schůzky. Nyní Vás budeme opět informovat i touto formou.

Důležité informace: 

Do 18. 09. 2015 můžete své děti přihlásit do zájmových aktivit organizovaných MŠ  – Logopedie, Mrštný jazýček, Předškoláček, Orientální tanečky, Pastelka. Akce jsou zdarma.

Do 25. 09. 2015 můžete podat přihlášku do kroužků organizovaných DDM “Ostrov” – Aj, keramika, flétna. Akce jsou za úplatu.

Připomínáme změnu provozní doby: 6,30 – 16,30 hodin. Ke změně jsme přistoupili na podkladě výsledků dotazníkového šetření v červnu 2015.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Dvořáková Jana

Podpořte nás na sociálních sítích: