Úprava provozní doby od 09. 11. 2015

Milí rodiče,

od září 2015 jsme na podkladě „dotazníkového šetření“ prodloužili provozní dobu z 16,00 hodin do 16,30 hodin. Dvouměsíční praxe však ukázala, že změněná provozní doba je neefektivní /doklady – dvouměsíční analýza využívání prodloužené provozní doby – k nahlédnutí u ředitelky/. Pracovní dobu pedagogických učitelek je efektivnější využívat v době vyššího počtu dětí např. k individuální práci s dětmi, keramice, aj.

Z uvedeného důvodu dochází od 09. 11. 2015 k úpravě provozní doby a to od 6,30 hodin do 16,00 hodin.

 

Dvořáková Jana, ředitelka

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích: