UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Připomínáme rodičům, že zítra  – v úterý 11. 09. 2018 –  od 15, 00 hodin je v MŠ třídní schůzka. Program: přivítání, informace o MŠ, Školním vzdělávacím programu, Školním řádu, školní jídelně, platbách, zájmových aktivitách atd.
Těšíme se na Vaši účast.
P.S. Informace byla od 05. 09. 2018 vyvěšena na hlavní nástěnce v prostorách chodby.

Podpořte nás na sociálních sítích: