Poděkování sponzorům

Děkujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí za dary pro naši mateřskou školu.

Za první pololetí škol. roku 2017/2018 to jsou:

Pí. Havrdová, pí. Štáhlíková, pí. Drugdová, pí. Mrzílková, Vackovi a Volrábovi  – papíry na kreslení, kalendáře (Vackovi), pí. Opatová – zástěrky na výtvarnou výchovu, pí. Lávicová – materiál na tvoření, pí. Holečková – bedýnka jablek, pí. Sovová – větve na vánoční výzdobu a dárek pro děti, Kumštátovi – oprava koloběžek, podložky na kreslení, strojky na vši, Volrábovi – oprava hradu, dvířek a židliček.

Vážíme si vaší pomoci a ještě jednou moc děkujeme!:-)

Podpořte nás na sociálních sítích: