Malá technická univerzita – nový vzdělávací projekt v naší MŠ

Se zahájením nového kalendářního roku se objevila v nabídce naší školky další, tentokrát úplně nová možnost vzdělávání dětí , a to v oblasti polytechnické výchovy. Jedná se o aktivity, směřující k vytvoření a prohloubení zájmu dětí o techniku. Oslovila nás společnost, která se touto činností zabývá, vytváří programy pro děti a nabízí jejich realizaci přímo ve školkách. Protože se nám nabídka zdála velice zajímavá a pro děti určitě atraktivní, dohodli jsme se s organizátory a program „Malá technická univerzita“ bude na naší školce probíhat od ledna až do června, tedy až do konce školního roku a zúčastní se ho téměř 50 dětí ( tzn.všechny děti, zapsané do MŠ, kromě nejmladších. Lekcí bude celkem 8 a nakonec obdrží děti certifikát o absolvování projektu.
Děti si hrají na architekty, instalatéry, elektrikáře, staví své město, mosty, ulice, věže, zavádějí elektřinu do svých pokojíčků, malují technické mapy a plány, a také staví ulice podle plánů.

Každá hodina má jasnou strukturu. Je rozdělena do úseků, během nichž se děti účastní herních aktivit vztažených k tématu – vyzkouší a zažijí skutečné fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, v hodině používáme reflexi i sebereflexi a prokládáme náročnější aktivity jednoduššími. Vyvrcholením hodiny je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci certifikát/diplom, který je odměnou nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče.

Cílem projektu je vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Chceme, aby dítě zábavnou formou, prožitkem a praktickým myšlením dospělo k cíli a získalo nové životní zkušenosti.

Program je v souladu s RVP a byl vytvořen ve spolupráci odborníků s pedagogy mateřských škol, otestován v MŠ a ohodnocen dětským psychologem. Vzdělávací program má akreditaci MŠMT.

První lekce projektu, s názvem „Stavitel města“, se v naší školce  uskutečnila 7. ledna. Děti vytvářely z kostek  nejrůznější stavby podle zadání, poté zakreslovaly své výtvory do připravené vytištěné mapy, porovnávaly nákres s výslednou stavbou… Bylo vidět, že je práce baví a nové poznatky nyní využívají i při běžném režimu, při svých každodenních činnostech a hrách, protože dostatečné množství kostiček stavebnice Duplo i Lego vlastní každá třída. Věříme, že i ostatní lekce děti zaujmou a ony si díky celému projektu ověří a prohloubí své schopnosti a rozšíří svoje znalosti nejen z oblasti techniky.

Podpořte nás na sociálních sítích: