Kritéria pro přijetí 2023

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

1. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2023 dovrší věk pět let a více a budou plnit povinné předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt /cizinci místo pobytu/ ve Zlonicích, či místních částech /Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek/.

 

2. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2023 dovrší věk čtyř let a mají trvalý pobyt /cizinci místo pobytu/ ve Zlonicích, či místních částech /Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek/.

 

3. Děti, které nejpozději před 01. 09. 2023 dovrší věk tří let a mají trvalý pobyt /cizinci místo pobytu/ ve Zlonicích, či místních částech /Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek/.

 

4. Děti, které dovrší věk tří let k 31. 12. 2023 a mají trvalý pobyt /cizinci místo pobytu/ ve Zlonicích, či místních částech /Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek/.

 

5. Ostatní děti budou přijímány podle věku v závislosti na volné kapacitě školy.

Podpořte nás na sociálních sítích: