Informace a poděkování – ŘÍJEN 2015

Milí rodiče, přátelé školičky, tak již máme první měsíc školního roku za sebou. Nové děti se seznámily s novým prostředím a pravidly, “zkušení” si jen informace osvěžily. A tak nyní již můžeme naplno začít s našimi zájmovými aktivitami. Do kroužku “Mrštný jazýček” se přihlásilo 22 zájemců, do “Předškoláčka” 14 dětí, na “Orientální tanečky” 17 dívek, do “Pastelky” 20 dětí.  Na odpolední logopedii není třeba se zapisovat. Zájem o nabízené aktivity za strany rodičů nás potěšil.

Do kroužků nabízených DDM “Ostrov” se přihlásilo: keramika – 20 dětí, flétna – 3 děti, o realizaci AJ v MŠ se ještě rozhoduje /chybí zájemci/.

 

Rádi bychom touto formou poděkovaly:

panu Štefundovi za bezplatné zmenšení domečku ve třídě, paní Štáhlíkové za broskve, paní Stříbrské za jablka, paní Tichotové za papír, panu Kumžákovi za reflexní vesty, panu Hřibovi za opravu tabule a paní Dragounové za sáčky.

 Hezký den přeje Dvořáková Jana.

 

Podpořte nás na sociálních sítích: